• Dumlupınar Mah. 2.Cadde Lale Apt. Kat:5 Daire:10

Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Elbir  Hukuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının

Devamı...

İş Hukuku

İş hukuku: çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşme¬nin niteliği ve feshi, işçi ücre

Devamı...

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların

Devamı...

Gayrimenkul Hukuku

Elbir Hukuk Bürosunun temel ilgi alanlarından biri olan “gayrimenkul Hukuku” toplumun hemen he

Devamı...

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani t

Devamı...

Aile Hukuku

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şek

Devamı...

İcra ve İflas Hukuku

Alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını bizzat zor kullanarak

Devamı...

Ceza Hukuku

Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra cez

Devamı...